UBA Fieldday - ON7QL

Welcome To Radio Amateur Station ON7QL
Ga naar de inhoud
Reglement van de IARU CW HF-velddag 2018
Reglement van de nationale SSB HF-velddag 2018
De bedoeling van de velddag is binnen een beperkte tijd een volledig station op te stellen dat volledig autonoom kan werken onafhankelijk van normale stroomvoorziening.
1 - Periode
CW
van zaterdag 2 juni 2018 om 15:00 UTC tot zondag 3 juni 2018 om 14:59 UTC.

SSB
van zaterdag 1 september 2018 om 13:00 UTC tot zondag 2 september 2018 om 12:59 UTC.

2 - Deelnemers
De deelname aan de velddag staat open voor alle radioamateurs in België. De titularis van het gebruikte station moet lid zijn van de UBA.
3 - Categorieën
A - RESTRICTED 160-80-40

Subcategoriën:

      
 1. Restricted12 (maximum 12 uur actief)
 2.     
 3. Restricted24 (volledige 24 uur actief)
      
 • Multi-operator / single transmitter,
 •     
 • Enkel 160, 80 en 40 meter,
 •     
 • Uitgangsvermogen: maximum 200 W,
 •     
 • Geen antennebeperkingen, met uitzondering van die vermeld in artikel 5.

B - OPEN ALL BAND

Subcategoriën:

      
 1. Open12 (maximum 12 uur actief)
 2.     
 3. Open24 (volledige 24 uur actief)
      
 • Multi-operator / single transmitter,
 •     
 • 160, 80, 40, 20, 15 en 10 meter,
 •     
 • Uitgangsvermogen: maximum 200 W,
 •     
 • Geen antennebeperkingen, met uitzondering van die vermeld in artikel 5.

C - QRP
Subcategoriën:

      
 1. QRP12 (maximum 12 uur actief)
 2.     
 3. QRP24 (volledige 24 uur actief)
      
 • Multi-operator / single transmitter,
 •     
 • 160, 80, 40, 20, 15 en 10 meter,
 •     
 • Uitgangsvermogen: maximum 10 W in SSB en maximum 5 W in CW,
 •     
 • Geen antennebeperkingen, met uitzondering van die vermeld in artikel 5.

D - ONL

Subcategoriën:

      
 1. ONL12 (maximum 12 uur actief)
 2.     
 3. ONL24 (volledige 24 uur actief)
      
 • Multi-operator / single receiver,
 •     
 • 160, 80, 40, 20, 15 en 10 meter,
 •     
 • Geen antennebeperkingen, met uitzondering van die vermeld in artikel 5,
 •     
 • Alleen stations die deelnemen aan de velddag mogen worden gelogd. De log moet respectievelijk volgende gegevens bevatten: tijd (UTC), roepteken van het gehoorde station, volledig rapport verzonden door dat station, roepteken van het tegenstation, rapport gegeven door de SWL, nieuwe vermenigvuldiger en de punten. De punten worden berekend op de roeptekens die vermeld staan in de kolom 'Gehoord Station'. Indien beide stations gehoord worden mogen ze beiden worden vermeld in de kolom 'Gehoord Station'. Eenzelfde station mag slechts éénmaal per band voorkomen als 'Gehoord Station'. In de kolom 'Gewerkt Station' mag éénzelfde station, per band, maximaal 10 maal voorkomen.

Inschrijvingen van mobiele stations (/M) worden niet meer aanvaard.
In de categore 12 uur dient  er gewerkt te worden in blokken van minstens 30 minuten of veelvouden  daarvan. (30 minuten, 60 minuten, 90 minuten, enz).  De periode telt  vanaf
de tijd van het eerste QSO in die periode.
Voorbeeld:
1400-1420 = 0,5h (want je moet een half uur vol maken)
1520-1640 = 1,5h (want je had tot 1650 moeten gaan om 3x30min te hebben)
Dus dan heb je al 2 uur opgebruikt, ook al was je maar 20+80 = 100 min QRV.

4 - Banden
Volgende frequentiebanden mogen worden gebruikt met inachtneming van de aanbevolen contestsegmenten in de IARU bandplanning.
CW: 1,8 - 3,5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz.
SSB: 1,8 - 3,6 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz.
5 - Velddag QTH, materiaal en installatie
Het velddag-QTH bevindt zich steeds op Belgisch grondgebied. De ligging van het velddag-QTH zal worden aangeduid door het aanbrengen van richtingswijzers met de roepnaam of andere duidelijke aanwijzingen die de te volgen weg aangeven

Het station dient opgesteld in een caravan, mobilehome, wagen of tent.

Enkel de voeding door een van het lichtnet onafhankelijke bron (generator, batterijen, draagbare  zonnepanelen, …) wordt toegelaten en dit voor alle gebruikte toestellen (TRX en randapparatuur, computer, verlichting, verwarming)

De plaatsing en opbouw van de shack, het station, de masten en de antennes is ten vroegste 24 uren voor het begin van de velddag toegestaan. Het volledige station dient opgesteld te zijn binnen een straal van 500 meter.
6 - Verbindingen
      
 • Crossbandverbindingen zijn niet toegelaten.
 •     
 • Men mag een station slechts éénmaal werken per band.
 •     
 • De uit te wisselen code bestaat uit het rapport (RST in CW, RS in SSB) en een minimaal drieledig volgnummer beginnend vanaf 001.
7 - Punten
      
 • Een ingeschreven ON/P of ON/M -station = 10 punten,
 •     
 • Een buitenlands /P of /M -station = 4 punten,
 •     
 • Een buitenlands vast station = 2 punten,
 •     
 • Alle NIET ingeschreven ON-stations = 1 punt.
De tien punten zullen slechts worden toegekend indien het gewerkte station als velddagstation is ingeschreven en de log werd ingestuurd. De deelnemerslijst is de enige referentie.
8 - Vermenigvuldigers
Per band telt ieder DXCC-land eenmaal als vermenigvuldiger.
9 - Eindscore
Het totaal van de QSO-punten vermenigvuldigd met het totaal aantal vermenigvuldigers.
10 - Logs
Enkel logs in Cabrillo-formaat worden aanvaard.
11 - Deadline & adres
De logs dienen ten laatste 14 dagen (17 juni voor CW en 16 september voor SSB) na de velddag te worden verstuurd, via email naar fieldday[at]uba[dot]be. Een bevestiging van ontvangst wordt u toegestuurd nadat blijkt dat de log goed is ontvangen.
12 - Onderscheidingen
Er is een beker of een plaket voor de eerst geklasseerde van elke hoofdcategorie. In de uitslag wordt in een aparte kolom de plaats in de subcategorie vermeld. Op de contestcertificaten zal ook de plaats in de subcategorie worden vermeld. Alle deelnemende stations ontvangen een certificaat. Voor de HF Superpprestige wordt ook enkel het klassement van de hoofdcategorie in aanmerking genomen.
13 - Controle
Ieder deelnemend station aanvaardt de controle door een lid van de HF-commissie.
14 - Strafpunten en diskwalificatie
Strafpunten voor:
      
 • Onvolledige of onjuiste verbindingen tellen niet.
Diskwalificatie voor:
      
 • Onvolledige of buiten de inzendingstermijn toegekomen logs,
 •     
 • Logs die valse en/of niet controleerbare QSO's bevatten,
 •     
 • Stations die het reglement niet naleven.
15 - Inschrijvingen
De inschrijvingen moeten worden gedaan vóór 28 mei 2018 voor het CW-gedeelte en vóór 27 augustus 2018 voor het SSB-gedeelte. Inschrijvingen via email naar fieldday[at]uba[dot]be.
Inschrijvingen enkel en alleen met het inschrijvingsformulier dat je kan downloaden op de UBA Website.
Een onverwachte verandering van het velddag-QTH mag worden doorgegeven tot 2 uur voor de aanvang van de velddag, op het GSM-nummer 0496-46.00.77 (ON4LG). Indien men toch niet kan deelnemen of indien men de aangevatte velddag om eender welke reden DEFINITIEF stopzet, gelieve dit onmiddellijk te melden op het GSM-nummer 0496-46.00.77 (ON4LG) dit om de controlerende leden van de HF-commissie een nutteloze verplaatsing te besparen). Eventueel kan u een lokale 2m inpraatfrequentie alsook de GPS-coördinaten meedelen. We zullen deze publiceren zodat eventuele bezoekers een houvast hebben om jullie 's nachts gemakkelijker terug te vinden.
16 - Allerlei
De ingeschreven stations zullen aangekondigd worden op de UBA Website. Dit geldt ook als bewijs van inschrijving.
De categorie Fixed komt te vervallen. Indien je niet in de mogelijkheid bent om met een velddagstation mee te werken, maar je wil toch in een klassement voorkomen, dan kan je je log insturen naar de DARC. Alle info hierover vindt je op https://www.darc.de/der-club/referate/referat-conteste/

Succes in de velddag!
Fred, ON4LG

Terug naar de inhoud